Prof. dr. sc. Boris Tušek

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Boris Tušek
Ime i prezime
Boris Tušek
Kabinet
313
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 14:00 - 16:00
  • Konzultacije se održavaju u kabinetu, a također je moguće u istom terminu dogovoriti sastanak putem Google Meet-a za koji se studenti trebaju obavezno prije javiti e-mailom.
Biografija

CV (hrvatski)
CV (english)


Popis objavljenih radova

Ime i prezime: 
Boris Tušek
Sadašnje zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet Zagreb
Adresa: Trg J. F.Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: (00385-1) 2383126


OBRAZOVANJE:

2000  - Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, doktor ekonomskih znanosti
1998  - Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, magistar ekonomskih znanosti
1994  - Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, diplomirani ekonomist


ZAPOSLENJE:

2003 do danas - Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1994 - 2003 - Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – asistent - vanjski suradnik
lipanj 1996 - rujan 2003. - TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
studeni 1994 - lipanj 1996. - TEB Revizija d.o.o., Zagreb


PRIZNANJA I NAGRADE:

2021, Priznanje autorima sveučilišnog udžbenika “Revizija – nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja“ za izniman doprinos u istraživanju aktualnih znanstvenih i stručnih tema
2008, Nagrada Mijo Mirković za knjigu skupine autora “Korporativno upravljanje“
2006, Nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "Revizija"
2003, Nagrada ''Mijo Mirković'' za priručnik ''Računovodstvo – priručnik za vježbe''
2001, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
1999, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb


ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA / JAVNI RAD / OSTALO:

Članstvo u profesionalnim udruženjima: 
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Sekcija internih revizora, član
Hrvatska revizorska komora, Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, predsjednik
Hrvatski institut internih revizora, član

Aktivnosti izvan katedre, fakulteta i sveučilišta:
Vijeće za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, član
Stručno vijeće, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske, član

Član uredničkih odbora:
Davčno finančna praksa, Davčni inštitut Maribor, član Uredništva
The Journal of Forensic Accounting Profession, Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, član Uredništva
Računovodstvo i financije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, član Uredništva


NASTAVNI RAD:
Glavna područja nastavnog rada:

Računovodstvo I, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Interna revizija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje, preddiplomski stručni studij
Interna kontrola i revizija, preddiplomski stručni studij

ISTRAŽIVAČKI RAD:
Glavno područje interesa:

Široko područje interesa obuhvaća računovodstvenu, revizijsku i poreznu problematiku. Istraživački rad se fokusira na povezanost računovodstva i revizije s područjem upravljanja i poslovnog odlučivanja.