Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Projekt HRZZ (IP-11-2013)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naslov/Title: Uloga ekonomskog sentimenta u objašnjavanju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene
The role of economic sentiment in explaining macroeconomic trends: methodological improvements and new areas of application

 
Voditelj projekta/Principal Investigator: prof. dr. sc . Mirjana Čižmešija
Trajanje u mjesecima/Duration in months: 48
Početak/Start: 01.09.2014.
Završetak/End: 30.08.2018.

Članovi projektnog tima/Team members:
dr. sc. Petar Sorić (researcher)
Ivana Lolić, univ. spec. oec. (doctoral student)
izv. prof. dr. sc. Nataša Kurnoga (researcher)
prof. dr. sc. Nataša Erjavec (researcher)
prof. dr. sc. Vlasta Bahovec (researcher)
Marina Matošec, mag. oec. (doctoral student)