Prof. dr. sc. Nataša Kurnoga

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Nataša Kurnoga
Ime i prezime
Nataša Kurnoga
Kabinet
B-106
Telefon
Konzultacije
  • Utorak: 12:00-14:00
Biografija
Ime i prezime: Nataša Kurnoga
Sadašnje zvanje: redovita profesorica u trajnom izboru
Akademski stupanj: doktorica znanosti
Katedra: Statistika
Zaposlenje: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb
Telefon: +385-1-2383-389
E-mail: nkurnoga@efzg.hr 


Obrazovanje
2007. - doktorat znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema: „Klasifikacija prostornih jedinica prema stupnju ekonomske razvijenosti“
2002. - magisterij znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, PDS „Teorija i politika marketinga“, tema: „Primjena faktorske analize u istraživanju tržišta za potrebe oglašavanja“
1996. - diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer „Poslovni informacijski sistemi“
Strani jezici: engleski, njemački, francuski i talijanski jezik
Korištenje različitih statističkih programskih paketa: SAS, STATISTICA, Stata, EViews

Zaposlenja
2024. - danas - redovita profesorica u trajnom izboru, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za Statistiku​
2018. - 2024. - redovita profesorica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za Statistiku​
2013. - 2018. - izvanredna profesorica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za Statistiku​
2008. - 2013. - docentica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za Statistiku
2007. - 2008. - viša asistentica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za Statistiku
1997. - 2007. - asistentica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za Statistiku
1996. - 1997. - II. ekonomska škola, Zagreb, profesorica, predmeti „Knjigovodstvo s bilanciranjem“ i „Informatika“

Nastavni rad 
Kvantitativne metode, Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i poslovne ekonomije
Primijenjene metode multivarijatne analize, Specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje" na Ekonomskom fakultetu - Zagreb
Metode multivarijatne analize, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb
Poslovna statistika, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb
Statistika, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb

Ostale aktivnosti
2018. - 2022. - Pročelnica Katedre za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2018. - 2022. - Koordinatorica za studente s invaliditetom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​
2018. - 2022. - Zamjenica predsjednika Knjižničkog odbora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​
2008. - 2010.  - Članica Odbora za informatizaciju fakulteta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​
2008. - 2010.  - Članica Odbora za unapređenje fakulteta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​

Usavršavanje
2022. - Poznan University of Economics and Business, Krakov, Poljska, „Research Workshop on Innovation“ (u okviru međunarodnog projekta CENETSIE)
2021. - University of Szeged, Szeged, Mađarska, „Storytelling and Movie Educationn“ (u okviru međunarodnog projekta CENETSIE)
2021. - Czech University of Life Sciences, Prag, Češka, „Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management“ (u okviru međunarodnog projekta SUSTA)
2020. - Czech University of Life Sciences, Prag, Češka, „Strategic games - innovative methodology of education“ (u okviru međunarodnog projekta CENETSIE)
2019. - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Partial Least Squares Structural Equation Modelling"
2016. - Cass Business School, London, Engleska, „Eviews Forecasting Summer School" 
2015. - Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI), Zagreb, „Neuronske mreže za predviđanje i klasifikaciju"
2010. - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Humboldt Universität zu Berlin, Zagreb, „High-Dimensional Data Analysis in Economics"
2009. - CIRET/KOF/GKI, Budimpešta, Mađarska, „Sentiment Indicators and the Current Crisis"
2006. - Institut Ruđer Bošković, Zagreb, „Multivariate Analysis: How Can It Help in Scientific Research?" (predavač Ingram Olkin, PhD, Stanford University)

Nagrade i priznanja
2017. - nagrada „Fedor Rocco" (Ekonomski fakultet u Zagrebu) za koautorstvo znanstvenog rada „Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typology", Journal of business & industrial marketing Vol. 32, No. 2, pp. 227-237
2012.  - nagrada „Mijo Mirković" (Ekonomski fakultet u Zagrebu) za koautorstvo sveučilišnog udžbenika „Poslovna statistika"

Članica uredništva časopisa i zbornika konferencija
2016. i dalje - članica znanstvenog odbora međunarodne konferencije International Statistical Conference in Croatia, „Proceedings of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia
2016. i dalje - članica znanstvenog odbora međunarodne konferencije International Statistical Conference in Croatia, „Book of Abstract of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia"
2015. i dalje - članica uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Review of Economic and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo

Recenzentica znanstvenih radova za
British Food Journal
Business Systems Research Journal 
Croatian Operational Research Review
Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS)
Društvena istraživanja
Ekonomski pregled - Economic Review
Interdisciplinary Description of Complex Systems
International Journal of Sport Management and Marketing
Market-Tržište
Privredna kretanja i ekonomska politika
Public Sector Economics
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 
Članstva u profesionalnim udruženjima 
International Association of Survey Statisticians (IASS)
Hrvatsko statističko društvo (HSD)
Sekcija  „Žene u statistici“ HSD-a
Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI)

Projekti 
2020.-2023. - suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu "Erasmus+ SUSTA Teaching Sustainability in the Field of Economics and Management", Poznan University of Economics and Business 
2019.-2022. - suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu "Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE)", Poznan University of Economics and Business, Polish National Agency Academic Exchange (NAWA)
2018.-2019. - suradnica na znanstvenom projektu financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu (Potpore istraživanju) "Dohodovne nejednakosti, porezna politika i ekonomski rast u Europskoj uniji", voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Nika Šimurina
2017. - suradnica na znanstvenom projektu financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu (Potpore istraživanju) "Porezna pismenost u Republici Hrvatskoj i njezin utjecaj na porezni moral", voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Nika Šimurina
2014.-2018. - suradnica na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uloga ekonomskog sentimenta u objašnjavanju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene", projekt broj 3858, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
2013-2014. - suradnica na znanstvenom projektu financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu (Potpore istraživanju) "Razvijanje metodologije za utvrđivanje stila odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca", voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Čorić
2008.  -  suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, "Definiranje razvojnih prioriteta širih regija (NUTS2), voditelj projekta prof. dr. sc. Vladimir Čavrak
2007.-2013. -  suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“; projekt broj 067-0161711-2483, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
2007.-2013. -  suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Metodologija konjunkturnih istraživanja Europske unije i Republike Hrvatske“; projekt broj 067-0000000-2496, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
2005.-2006.  - suradnica na internom  znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Primjena odabranih statističkih metoda u ispitivanju karakteristika korištenja bankovnih usluga financijskog savjetovanja od strane poduzeća u Hrvatskoj“, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
2005.-2006. - suradnica na internom  znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Istraživanje pristupa i tehnologija planiranja u hrvatskim poduzećima", voditeljica projekta: prof. dr. sc. Đurđica Fučkan
2004.-2005. - suradnica na internom  znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Statistička metodologija desezoniranja agregatnih makroekonomskih vremenskih serija“, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šošić
2004.-2005. - suradnica na internom  znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Utjecaj integracijskih procesa na smanjivanje disproporcija u ekonomskom razvoju između EU i Hrvatske“, voditelj projekta: prof. dr. sc. Aleksandar Bogunović

Sudjelovanje u radu međunarodnih konferencija
2022. - 4th International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), Zagreb, Hrvatska, 30. studeni - 1. prosinac 2022. 
2022. - International Scientific Conference TRADE PERSPECTIVES 2022: Commodity prices and the global economy, Zagreb, Hrvatska, 24.-25. studeni 2022.
2022. - The International scientific conference Technology, Innovation, and Stability: New Directions in Finance (TINFIN), Zagreb, Hrvatska, 5.-6. svibnja 2022.
2020. - znanstveni skup "Financije u svijetu punom izazova", Zagreb, Hrvatska, 23. studeni 2020.
​​2019. - 2nd International Research Conference on Management, Leadership & Social Science, IRCMALS 2019, February 23-24, 2019, Bangkok, Tajland,
2018. - 17th International Conference on Operational Research KOI 2018, September 26-28, 2018, Zadar, Croatia
​2018. - 2nd International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO'18, May 10-11, 2018, Opatija, Croatia
2017. - XXIV Međunarodni znanstveni skup Perspektive malog i otvorenog gospodarstva, Zagreb, Hrvatska;
2017.- 14th International Symposium on Operational Research SOR '17, Bled, Slovenija;
2017. - 3rd GlobalFood Symposium, Goettingen, Njemačka;
2017. - 6th International Conference on Global Research Issues in Social Sciences, Management and Applied Business, GRSMAB-MARCH-2017, Cape Town, Južnoafrička Republika;
2016. - 16th International Conference on Operational Research KOI 2016, Osijek, Hrvatska;
2015. - 13th International Symposium on Operational Research SOR '15, Bled, Slovenija;
2015. - International Conference on Business & Economic Development  (ICBED), New York, SAD;
2014. - 15th International Conference on Operational Research KOI 2014, Osijek, Hrvatska;
2012. - 14th International Conference on Operational Research KOI 2012, Trogir, Hrvatska;
2011. - 22nd CROMAR Congress, Pula, Hrvatska;
2011. - 11th International Symposium on Operational Research SOR '11, Dolenjske Toplice, Slovenija;
2010. - International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10), Puerto De La Cruz, Tenerife;
2010. - 13th International Conference on Operational Research KOI 2010, Split, Hrvatska;
2009. - 2nd WSEAS International Conference on Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering, (MAASE'09), Istanbul, Turska;
2009. - 10th International Symposium on Operational Research SOR '09, Nova Gorica, Slovenija;
2008. - 2th International Conference on Operational Research KOI 2008, Pula, Hrvatska;
2008. - 4th International Conference "An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship", Cavtat, Hrvatska;
2007. - 9th International Symposium on Operational Research SOR '07, Nova Gorica, Slovenija;
2007. - 56th Session of the International Statistical Institute, Lisabon, Portugal;
2006. - 11th International Conference on Operational Research KOI 2006, Pula, Hrvatska;
2006. - 3rd International Conference "An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration", Zagreb, Hrvatska;
2006. - 7th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics (MCBE'06), Cavtat, Hrvatska;
2004. - 10th International Conference on Operational Research KOI 2004, Trogir, Hrvatska.