Tin Horvatinović, univ. spec. oec.

Povratak na katedru
Tin Horvatinović, univ. spec. oec.
Ime i prezime
Tin Horvatinović
Kabinet
303
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • Srijeda: 12:00 - 14:00
Biografija
Biografija