Sveučilišni prijediplomski studiji na engleskom jeziku

Sveučilišni prijediplomski studiji na engleskom jeziku traju četiri akademske godine (8 semestara) i izvode se kao redoviti i izvanredni studij. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

Ekonomski fakultet - Zagreb izvodi sljedeće četverogodišnje sveučilišne prijediplomske studije (ukupno 240 ECTS bodova):

  • "Bachelor Degree in Business" na engleskom jeziku (sve 4 godine studija),
  • "Bachelor Degree in Economics" na engleskom jeziku (sve 4 godine studija),


Pravo upisa na prijediplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea), a kratica naziva je univ.bacc.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena. Po završetku studija, student stječe 240 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući jednogodišnji sveučilišni diplomski studij (dodatnih 60 ECTS bodova). Informacije o sveučilišnim diplomskim studijima nalaze se na sljedećoj poveznici.