Ekonomski fakultet - Zagreb
Odluka o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na poslijediplomski specijalistički studij

Odluka o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na poslijediplomski specijalistički studij


Više na poveznici...


VAŽNA OBAVIJEST
Sukladno članku 4. Odluke o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na poslijediplomski specijalistički studij, prilikom
predaje zahtjeva za prijelaz, odnosno nastavak studija, potrebno je priložiti kopiju uplate u iznosu od 500,00 kn
Podaci za uplatu:
Žiro račun: 2360000-1101351242, IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj 6615281

Poziv na broj - sukladno odabranom studiju:
  POZIV NA     PDS  
BROJ    
 
    1000       BOL.SPDS "INFORMATIČKI MENADŽMENT"
 
    1001       BOL.SPDS "MARK.NEPROF.ORGANIZACIJA"
 
    1002       BOL.SPDS "MARKETINŠKI MENADŽMENT"
 
    1003       BOL.SPDS "MENADŽMENT TRGOVINE" 
 
    1004       BOL.SPDS "MENADŽMENT TURIZMA" 
 
    1005       BOL.SPDS "ORGANIZACIJA I MENADŽMENT"
 
    1006       BOL.SPDS "POSLOVNO UPRAVLJENJE -MBA"- voditelj prof.dr.sc. D. Tipurić
 
    1007       BOL.SPDS "ANALIZA KONKURENTNOSTI"-
 
    1008       BOL.SPDS "EKONOM.EUROSKE.UNIJE"
 
    1009       BOL.SPDS "LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ"
 
    1010       BOL.SPDS "MEĐUNO POSLOVANJE PODUZEĆA"
 
    1011       BOL.SPDS "MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE" 
 
    1012       BOL.SPDS "UPRAVLJANJE MARKETINŠKOM KOMUNIKACIJOM"
 
    1013       BOL.SPDS "UPRAVLJANJE PRODAJOM" 
 
    1014       BOL.SPDS "OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA"
 
    1015       BOL.SPDS "FINANCIJSKA ANALIZA" 
 
    1016       BOL.SPDS "FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I ANALIZA
 
    1017       BOL.SPDS "PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA  U EUROPSKOJ  UNIJI"
 
    1018       BOL.SPDS "STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE."
 
    1019       BOL.SPDS "STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO"
 
    1020       BOL.SPDS "UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA"
 
    1021       BOL.SPDS "POSLOVNI MARKETING"
 
    1022       -
 
    1023       BOL.SPDS "UPRAVLJANJE IZVOZOM"
 
    1024       BOL.SPDS "UPRAVLJANJE KVALITETOM"
 
    1025       BOL.SPDS "FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA "
 
    1026       BOL.SPDS "UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA"
 
    1027       BOL.SPDS POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA" voditelj prof.dr.sc. T. Vranešević
 
    1028       BOL.SPDS "OSIGURANJE I REOSIGURANJE"
 
    1029       BOL.SPDS "PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKI MANAGEMENT" 
 
    1030       BOL.SPDS "RAČUNOVODSTVO I POREZI".
 
    1031       BOL.SPDS "STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE"
 
    1032       BOL.SPDS "VODSTVO" 
 
    1033
 
      BOL.SPDS "KONTROLING" 
 
    1300         DOKTORSKI STUDIJ