Kontakt

Referada za poslijediplomske studije - istočni ulaz u zgradu Fakulteta

Djelatnice Referade:

v.d. voditelja Referade
Sanja Šantek, mag. iur.

Telefon: 01/2383-288
E-mail: ssantek@efzg.hr

Ozana Strunje, struč. spec. oec. 
Telefon: 01/2383-219
E-mail: ostrunje@efzg.hr 

Nikolina Nimac 
Telefon: 01/2383-218
E-mail: nnimac@efzg.hr


Radno vrijeme Referade  
Ponedjeljak 11-13h
Utorak 15-18h
Srijeda 11-13h
Četvrtak 15-18h
Petak 11-13h