Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova).

Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke. Kratica naziva u oba slučaja je univ.spec.oec. koja se piše iza imena i prezimena.
 
Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 35 poslijediplomskih specijalističkih studija i 1 interdisciplinarni SPDS. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:
  • Završen predbolonjski četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij ili završen bolonjski diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova.
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog stranog jezika.

Obrazac prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij nalazi se na sljedećoj poveznici.

Prijave za upis na poslijediplomske specijalističke studije zaprimaju se do 30. studenoga 2019. godine u Referadi za poslijediplomske studije.