Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova).

Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke.
Kratica naziva u oba slučaja je univ. spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.
 
Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 35 poslijediplomskih specijalističkih studija i 1 interdisciplinarni SPDS. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:
  • Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij. 
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog svjetskog jezika.

Natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije uakademskoj godini 2021./2022. otvoren je od 01. rujna do 15. studenoga 2021. godine, a tekst natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Obrazac prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij nalazi se na sljedećoj poveznici  .

Prijave za upis na poslijediplomske specijalističke studije zaprimaju se do 15. studenoga 2021. godine u Referadi za poslijediplomske studije.