Ekonomski fakultet - Zagreb

Sveučilišni specijalistički studiji

Sveučilišni specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova).

Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog sveučiišnog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv specijalist odnosno specijalistica uz naznaku struke. Kratica naziva u oba slučaja je spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.
 
Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 35 sveučilišnih specijalističkih studija i 1 interdisciplinarni sveučilišni specijalistički studij. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.
 
Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij:
  • Završen prijediplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij. 
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog svjetskog jezika.

*Obavještavamo sve zainteresirane kandidate za upis na sveučilišne specijalističke studije da je Natječaj za upis u akademsku godinu 2023./2024. raspisan s rokom za prijavu do 15. prosinca 2023. godine, a nalazi se na poveznici: https://www.efzg.unizg.hr/natjecajSSS