Zajednički izborni kolegiji

Kao izborne kolegije studenti mogu upisati:
(1) kolegije iz tablice ostalih izbornih kolegija u nastavku,
(2) obvezne ili izborne kolegije drugih diplomskih sveučilišnih studija na Ekonomskom fakultetu – Zagreb te
(3) izborne kolegije diplomskih sveučilišnih studija drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pri čemu im se maksimalno može priznati 6 ECTS bodova za kolegije koji su odslušani i položeni na drugim fakultetima).
 
Semestar
Kolegij
Broj sati
ECTS
1. (zimski)
Akademske vještine na engleskom
30
5
Analiza vremenskih serija i prognoziranje
30
5
Engleski u poslovnoj komunikaciji
30
5
Engleski za međunarodno poslovanje
30
5
Klasteri i konkurentnost
30
5
Metode multivarijatne analize
30
5
Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu
30
5
Poslovni engleski za računovodstvo i financije (neće se izvoditi u akademskoj godini 2017./2018.)
30
5
Razvijeniji oblici međunarodnog poslovanja
20
4
Statistički modeli odlučivanja
30
5
Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni
20
4
Semestar
Kolegij
Broj sati
ECTS
2. (ljetni)
Cost Accounting*
30
5
Ekonomska analiza europskog prava (neće se izvoditi u akademskoj godini 2017./2018.)
30
5
Europsko pravo društava
30
5
Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom
30
5
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
30
5
Nelinearno programiranje
20
4
Pravo bankovnih poslova
30
5
Tax Accounting*
30
5
* Izborne kolegije Tax Accounting i Cost Accounting mogu upisati studenti diplomskog sveučilišnog studija, smjer Managerial Informatics bez naknade, a studenti ostalih smjerova po posebnim uvjetima.
* Elective courses Tax Accounting and Cost Accounting are open to students in our graduate university programme. Managerial Informatics students can enroll on the above courses free of charge whereas special conditions shall apply to students majoring in other areas.