Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika
Ime i prezime
Mirjana Hladika
Kabinet
314
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 10:00 - 12:00
  • U tjednu od 17. do 21. lipnja konzultacije će se održati u ponedjeljak, 17. lipnja od 9:00 do 11:00 sati.
Biografija

Ime i prezime: Mirjana Hladika
Sadašnje zvanje: Izvanredna profesorica
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385-1-238-3125
Email: mhladika@efzg.hr
Website: www.racunovodstvo.efzg.hr

Europass CV - HR
Europass CV - ENG

OBRAZOVANJE

2009. - 2013. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb
2008. - 2009. PDSS  "Upravljačko računovodstvo i interna revizija", Ekonomski fakultet - Zagreb
2003. - 2007. Ekonomski fakultet - Zagreb, smjer Računovodstvo


DODATNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Ožujak 2021. "International Higher Education Forum 2021". Pearson.
Studeni - prosinac 2020. "Risk, Compliance, Audit and Regulatory Affairs Program". INSEAD i UniCredit.
Rujan - listopad 2020. "Corporate Governance Program". INSEAD i UniCredit.
Ožujak 2020. Radionica "Scopus workshops - increase your visibility". Ekonomski fakultet u Zagrebu.
Rujan - studeni 2019. Edukacija Filozofskog fakulteta u Zagrebu "Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika".
Rujan 2019. Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Vilnius, Litva. ERASMUS+ - mobilnost nastavnog osoblja.
Lipanj 2019. Radionica iz znanstveno-istraživačkih metoda "Partial Least Squares Structural Equation Modelling". Ekonomski fakultet u Zagrebu.
Svibanj 2017. IASB  Workshop for Academics. IFRS Foundation, London, UK.
Lipanj 2013. Znanstveno-stručna radionica "Accrual Accounting". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija.
Studeni 2012. Hochschule fur Wirtschaft und Recht, Berlin, Njemačka. ERASMUS - mobilnost nastavnog osoblja.
Prosinac 2010. Ovlašteni interni revizor, specijalist za područje banaka i financijskih institucija. Sekcija internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika.
Prosinac 2010. Ovlašteni interni revizor, specijalist za područje gospodarstva. Sekcija internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika.
Studeni 2010. Radionica "Writing Scientific English: Perspective and Argumentation". Sveučilište u Zagrebu.
Travanj 2010. PhD Course "Government Accounting: CIGAR, U.S. and IPSASs". Bodo Graduate School of Business, Norveška.
Veljača 2010. Radionica "Public Administration in the Balkans - from Weberian bureaucracy to New Public Management". European Public Law Organization (EPLO), Faculty of Public Administration - National School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA). Atena, Grčka.
Prosinac 2009. Radionica "Cash vs. Accrual Accounting". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija.
Listopad 2009. Radionica "PEFA PFM Performance Measurement Framework". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija.
Veljača 2009. Radionica "International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija.


ZAPOSLENJE 

Travanj 2021. - danas. Izvanredna profesorica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb
Ožujak 2016. - ožujak 2021. Docentica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb 
Veljača 2013. - veljača 2016. Viša asistentica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb
Prosinac 2007. -  siječanj 2013. Znanstvena novakinja, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb


PRIZNANJA I NAGRADE

2017. Nagrada "Mijo Mirković" za znanstvenu knjigu "Računovodstvo financijskih instrumenata"
2014. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za doktorski rad iz područja računovodstva
2010. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za specijalistički poslijediplomski rad iz područja računovodstva
2007. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate tijekom studija
2007. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na IV. godini studija  


PROJEKTI

COST Project CA 17125 PUVACA - Public value capture of increasing property values, financirano od Europske komisije, suradnik na projektu, 2018. - 2022.
Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj, suradnik na projektu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, 2018. - 2019.
Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj, voditelj projekta: doc. dr. sc. Mirjana Hladika, 2017.
Prijedlog modela riznice Grada Zagreba, voditelj projekta: prof. dr. sc. Vesna Vašiček, 2008. - 2009.
Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH - Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru u RH, voditelj projekta: prof. dr. sc. Vesna Vašiček, 2007. - 2013.


ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA

European Accounting Association
CIGAR Network
Udruga računovođa i financijskih djelatnika - Zagreb

Hrvatsko društvo ekonomista
Sekcija internih revizora, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika


FUNKCIJE U KARIJERI

2022. - Zamjenica pročelnice Katedre za računovodstvo
2022. - Glavna urednica Weba Ekonomskog fakulteta - Zagreb
2022. - Članica Odbora za integrirane prijediplomske i diplomske sveučilišne studije
2022. - Članica Odbora za digitalizaciju Ekonomskog fakulteta - Zagreb
2020. - Članica Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
2020. - 2022. Članica Fakultetskog vijeća EFZG-a
2020. - 2022. Predsjednica Knjižničnog odbora EFZG-a
2020. - Zamjenica predsjednika Etičkog povjerenstva EFZG-a
2018. - Predsjednica Odbora za reviziju UniCredit Bank d.d.
2017. - Članica Stručnog vijeća Ustanove za osposobljavanje i usavršavanje odraslih "Računovodstvo i financije"
2014. - 2020. Članica Etičkog povjerenstva EFZG-a
2013. - Članica Uredništva časopisa Računovodstvo i financije
2013. - Članica Uredništva časopisa Riznica
2007. - Tajnik PDSS Upravljačko računovodstvo i interna revizija


NASTAVNI RAD
Glavna područja nastavnog rada

Računovodstvo II, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
Upravljačko računovodstvo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
Financijsko računovodstvo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
Računovodstvo poljoprivrede, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
Poslovno planiranje, stručni prijediplomski studij
Primjena standarda financijskog izvještavanja, stručni diplomski studij


ISTRAŽIVAČKI RAD
Glavna područja interesa

Financijsko izvještavanje, CSR i izvještavanje o održivosti, računovodstveni standardi, upravljačko računovodstvo, poslovno planiranje, računovodstvo financijskih instrumenata, računovodstvo financijskih institucija, računovodstvo poljoprivrede