dr. sc. Ivana Rukavina

Povratak na katedru
dr. sc. Ivana Rukavina
Ime i prezime
Ivana Rukavina
Kabinet
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju putem e-maila i Google Meeta (prema dogovoru).