dr. sc. Ana Krajnović

Povratak na katedru
dr. sc. Ana Krajnović
Ime i prezime
Ana Krajnović
Kabinet
B 205
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se odvijaju prema dogovoru putem maila ili Google meet platforme: 00:00 - 00:00
Biografija
Ana Krajnović rođena je 13.10.1990. godine u Zagrebu. Pohađala je XVI jezičnu gimnaziju po dvojezičnom programu u Zagrebu te po završetku upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. 2013. godine stječe titulu Sveučilišne prvostupnice ekonomije. 2014. godine stječe titulu magistrice ekonomije s najvišim pohvalama (summa cum laude). 2014. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  U siječnju 2019. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj institucionalnoga izomorfizma na strateško odlučivanje vrhovnoga menadžmenta u multinacionalnim poduzećima u Republici Hrvatskoj pod mentorstvom prof. dr. sc. Darka Tipurića čime stječe naziv doktorice znanosti. Tokom studiranja je boravila na ISCTE - Lisbon University Institute, Summer School Lisbon, Brand Management and Marketing Communication, Lisabon (Portugal) u sklopu programa ljetne škole. Tijekom studiranja obnašala je funkciju demonstratora na Katedri za poslovne strane jezike Sveučilište u Zagrebu, Poslovni talijanski jezik te na Katedri za Trgovinu, Sveučilište u Zagrebu. Dobitnica je stipendije Grada Zagreba za doktorande u akademskoj godini 2015./2016. 2016./2017. Dobitnica je Dekanove nagrade za studentske radove u akademskoj godini 2011./2012. godine te Rektorove nagrade za studentske radove u akademskoj godini 2013./2014.
 
Dr. sc. Ana Krajnović  ima preko 5 godina radnog iskustva u korporativnom bankarstvu na radnim mjestima menadžera za odnose s klijentima u sektoru Poslovanja s velikim poduzećima i investicijskog bankarstva (Multinacionalni klijenti​) i kao viši analitičar u sektoru Financijske institucije, oboje u Privrednoj banci Zagreb d.d. 2019. godine stječe certifikat o kvalifikaciji za pružanje investicijskih usluga pri Akademiji Zagrebačke burze. Od 2014. godine do 2017. godine radi kao vanjski suradnik (asistent u nastavi) na Visokom učilištu Effectus, Zagreb. U 2016. godini radi kao vanjski suradnik (asistent u nastavi) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Katedra za Organizaciju i menadžment.  U 2019. godini radi kao vanjski suradnik na Visokoj školi Edward Bernays.
 
Dr. sc. Ana Krajnović je do sada objavila kao autor i koautor više znanstvenih i stručnih radova i autor je jednog poglavlja u knjizi. Sudjelovala je i izlagala na međunarodnim konferencijama i znanstvenoj radionici. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom u govoru i pismu te pasivno španjolskim jezikom.