Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia
Znanstveno istraživački projekt HRZZ 8509 „Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia“/ „Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u  razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj”

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost (https://www.hrzz.hr)

Trajanje projekta: 20.8.2014.-19.8.2018.