Održan Okrugli stol na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na temu Trgovine

Okrugli stol: "Trgovina - teorija i praksa u Hrvatskoj i Srbiji" održan je 11.04.2014. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u organizaciji Katedre za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na okruglom stolu sudjelovalo je 6 nastavnika s Ekonomskog fakulteta Zagreb, 2 nastavnika s Ekonomskog fakulteta u Osijeku te 12 nastavnika sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 

U prvom panelu kojeg su moderirali prof. dr. sc. Nikola Knego (EFZG) i prof. dr. Stipe Lovreta (EFBG) raspravljen je trenutni položaj trgovinskih disciplina u viskokom obrazovanju u Hrvatskoj i Srbiji. Na drugom panelu kojeg su moderirali izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević (EFZG) i prof. dr. sc. Goran Petković (EFBG) prezentirane su recentne teme istraživanja koja se provode iz trgovinskih i srodnih disciplina na dvije institucije te je diskutirana moguća suradnja na uređivanju i izdavanju knjiga i časopisa, u organiziranju znanstvenih skupova te sudjelovanju na istraživačkim projektima.

Nakon okruglog stola održana su i dva pozvana predavanja pred studentima viših godina studija:

  • izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević: "Promjene u maloprodaji u EU"
  • prof. dr. sc. Nikola Knego: "Osvrt na aktualne teze o trgovini u regiji"