Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo 1
Računovodstveni informacijski sustavi

Preddiplomski sveučilišni studij
Analiza financijskih izvještaja

Diplomski sveučilišni studij
Računovodstveni informacijski sustavi

Preddiplomski stručni studij
Računovodstveno izvješćivanje
 
Poslijediplomski specijalistički studij
Računovodstveni sustav u RH i EU
Financijsko izvještavanje
Informacijske tehnologije u računovodstvu