Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

HRZZ projekt: Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije

Naslov projekta Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije
Voditelj projekta prof.dr.sc. Boris Cota
Šifra projekta 5476
Početak projekta 01.05.2015.
Završetak projekta 30.04.2019.
Suradnici na projektu prof.dr.sc. Nataša Erjavec
izv.prof.dr.sc. Zrinka Lukač
doc.dr.sc. Željko Bogdan
doc.dr.sc. Velibor Mačkić
doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić


O projektu: 
Glavni cilj ovog prijedloga projekta je istražiti odnos između strukturnih reformi i vanjske konkurentnosti u Hrvatskoj i u zemljama EU. Ovaj projektni prijedlog se svojim sadržajem bavi aktualnom i nedovoljno istraženom problematikom. Dosadašnja istraživanja u EU su oskudna, smjer i predznak veze između strukturnih reformi i izvozne konkurentnosti nisu do kraja razjašnjeni, a iskustva zemalja su različita. Relevantnost problema istraživanja prijedloga projekta ogleda se u činjenici da je Mario Draghi, predsjednik ECB-a, istaknuo u svom govoru 11. rujna 2014. da "ni monetarni ni fiskalni stimulansi ne mogu biti uspješni ukoliko nisu popraćeni odgovarajućim strukturnih reformama“. Ovaj projekt će teorijski i empirijski analizirati utjecaj strukturnih reforma na vanjsku konkurentnosti zemalja EU. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem doprinose proširenju znanstvenih spoznaja i razumijevanju nedovoljno istraženog područja. Rezultati istraživanja imaju značajan doprinos za nositelje ekonomske politike koji oblikuju strukturne reforme u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama EU. 


Aktivnosti

Rezultati projekta