Instructions to Reviewers / Upute recenzentima

INSTRUCTIONS TO REVIEWERS


Prior to publication in Acta Turistica, each contributed paper is peer-reviewed by minimally two external, independent reviewers specialized in corresponding field of interest. Whenever possible, paper is send to one domestic and one international review. If the two reviews are contrastive, the paper is sent on the third review, usually international.

Each reviewer gets anonimous paper and a review form directly from Editor-in-Chief. At review form, reviewer evaluates a paper and suggests a category (type) of paper. FIll-in form is returned to Editorial Board. On the basis of gathered review forms final decision on paper publication is made.

The remarks and comments made by reviewers are delivered to contributors, but the reviewers stay unknown to the author/s of the paper. Additionally, reviewers of the same paper stay unknown to each other.

Scrutinized instructions and review forms are given to reviewers in direct correspondence with Editorial Board.


UPUTE RECENZENTIMA


Prije objavljivanja u časopisu Acta Turistica svaki pristigli rad recenziraju minimalno dva vanjska, nezavisna recenzenta specijalizirana u području rada. Kada god je to moguće, rad se šalje na jednu domaću i jednu međunarodnu rezencenziju. U slučaju da su prve dvije recenzije oprečne, rad se šalje na treću recenziju, obično međunarodnu.

Svakom recenzentu glavna i odgovorna urednica šalje anonimni rad i obrazac za recenziju. Recenzent u obrascu ocjenjuje rad i predlaže kategoriju rada. Ispunjeni obrazac šalje se Uređivačkom odboru. Na temelju prikupljenih recenzentiskih obrazaca donosi se konačna odluka o objavljivanju rada.

Primjedbe i komentari recenzenata dostavljaju se autorima, ali imena recenzenata nisu poznata autoru/autorima rada. Također, recenzenti istog rada ostaju nepoznati jedni drugima.

Detaljne upute i obrazac za recenziju dostavljaju se recenzentima u izravoj komunikaciji s Uređivačkim odborom.