Uvjeti za upis

Odabir polaznika se vrši temeljem uvida u potrebna znanja i kvalifikacije koje su definirane uvjetima upisa i Pravilnikom o doktorskom studiju, te temeljem razgovora kojeg s polaznikom obavlja Vijeće doktorskog studija „Ekonomija i globalna sigurnost“. Kriterij vrednovanja pristupnika obuhvaća uspjeh na diplomskom studiju (prosjek 4,0), pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora (ukoliko kandidat ima prosjek ocjena manji od 4,0) i potencijalnog mentora, odnosno prijedlog o području istraživanja. Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se najmanje mjesec dana prije početka nastave, a kriterij vrednovanja pristupnika obuhvaćaju:
  • Uspjeh u dosadašnjem studiju
  • Objavljeni znanstveni i stručni radovi
  • Preporuku potencijalnog mentora
  • Motivacijsko pismo 
Uvjeti za upis na doktorski studij Ekonomija i globalna sigrunost: 

1. Završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema i stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili nakon prethodno navedenih razina studija završen sveučilišni specijalistički studij u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, a kojim se stječe akademski naziv specijalist uz naznaku struke.
2.  Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju i sveučilišnom specijalističkom studiju, odnosno kandidat mora imati prosjek ocjena 4,0 na svim razinama studija na temelju kojih upisuje doktorski studij.
3. Poznavanje engleskog jezika.
4. Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij odnosno integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, Odbor za doktorske studije na prijedlog Vijeća doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost, utvrdit će ispite razlike koje osoba mora položiti. Kandidat mora ostvariti minimalno 45 ECTS bodova iz područja ekonomije u slučaju da je završio studij iz društvenog područja. U slučaju da osoba nije završila studij iz društvenog područja morat će ostvariti minimalno 60 ECTS bodova. Nastava se izvodi i ispiti razlike polažu u okviru redovite nastave na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima. Nakon što se polože ispiti razlike, može se pristupiti polaganju ispita doktorskog studija.