Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Poduzetništvo i poduzetnički menadžment". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljica studija:

Doc. dr. sc. Mihaela Mikić
Kabinet: 303
Telefon: 01-238 3111
E-mail: mihaela.mikic@efzg.hr


Predavači:
Prof. dr. sc. Ivo Družić
Prof. dr. sc. Vojmir Franičević
Prof. dr. sc. Lovorka Galetić
Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Marko Kolaković
Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Prof. dr. sc. Branka Ramljak
Izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Prof. dr. sc. Ivan Santini
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Prof. dr. sc. Boris Zver
Prof. dr. sc. Katarina Žager
Doc. dr. sc. Martina Sopta