Priznanja za najbolje projekte

Katedra za informatiku na svojoj je 18. sjednici održanoj dana 23.studenog.2021. godine donijela "Odluku o nagrađivanju studenata Katedre za informatiku". Ovom odlukom propisani su uvjeti i način dodjele nagrada studentima Ekonomskog fakulteta - Zagreb integriranog diplomskog sveučilišnog studija smjer Menadžerska informatika, diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Managerial Informatics i specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru u svrhu poticanja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada studenata te poticanja studentskog stvaralaštva.
 
Povodom 50. godišnjice smjera, Katedra za informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 2022. godine organizirala je 13. Dan informacijske tehnologije (Dan IT). Manifestacija se održala 9. lipnja 2022. godine u dvorani broj 3 Ekonomskog fakulteta s početkom u 16:00. Uz gostujuće predavače iz raznih poduzeća bliska temi Dana ITa, dodijeljene su i priznanja i nagrade Katedre za informatiku najboljim i izvrsnim studentskim projektima ak.god. 2020/2021. i ak.god. 2021/2022.

Popis najboljih projekata

Integrirani studij Poslovne ekonomije, smjer Menadžerska informatika

Ime i prezime studenta: Andro Kevilj
Naziv projekta: Aplikacija za trgovinu rabljene robe
Predmet: Razvoj poslovnih aplikacija
Mentori: Izv.prof.dr.sc. Nikola Vlahović, Dr.sc. Jasmina Pivar
Ak.god.: 2020/2021.

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Managerial Infromatics / Graduate study Master in Managerial Informatics

Ime i prezime studenta / Student name and surname: Pierre-Francois Toutin
Naziv projekta / Project title: Cluster Analysis on the Dow Jones Index
Predmet / Subject: Knowledge Discovery in Databases
Mentorica / Mentor: Prof.dr.sc. Mrijana Pejić Bach
Ak.god. / Academic year: 2020/2021.

Specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru

Ime i prezime studenta: Mateo Korman i Matej Čurek
Naziv projekta: Analiza distribucije medalja Olipmijskih igara po zemljama
Predmet: Veliki i otvoreni podaci
Mentori: Prof.dr.sc. Katarina Ćurko, Prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach, Izv.prof.dr.sc. Nikola Vlahović,
Dr. sc. Jasmina Pivar, Ivan Jajić, mag. oec.
Ak.god.: 2021/2022.

Sve studentske projekte možete pronaći na sljedećem linku.