Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Važne obavijesti

Uskoro počinje nastava za XV. generaciju studenata

U siječnju 2022. započinje nastava iz razlikovnih kolegija, a u ožujku 2022. nastava i iz obveznih kolegija I. semestra.
 

Naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima

Ukoliko studenti u roku ne polože sve ispite i obrane specijalistički rad, za svoje preostale obveze na studiju, sukladno odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu trebaju platiti odgovarajuću novčlanu naknadu.

Odluka o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima nalazi se na sljedećoj poveznici.


Odluka o prijelazu s poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija na poslijediplomski specijalistički studij nalazi se na poveznici