Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Menadžment turizma". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljica studija:

Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek


Tajnik studija:

Doc. dr. sc. Antonio Vlahov

Predavači:


Prof. dr. sc. Anđelko Akrap
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
Prof. dr. sc. Marijana Ivanov
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić
Prof. dr. sc. Darko Prebežac
Prof. dr. sc. Alen Stojanović
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
Prof. dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić
Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Hendija
Izv. prof. dr. sc. Oliver Kesar 
doc. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak
doc. dr. sc. Vanja Krajinović