Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Obračun i prijava poreza

Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek, izv. prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky

Opis kolegija:

OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK. Obilježja poreza na dohodak. Institucionalni okvir obračuna i prijave poreza na dohodak (Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak). Vrste oporezivih dohodaka. Obveznici poreza na dohodak. Načelo utvrđivanja dohotka. Zakonske evidencije za obračun i prijavu poreza na dohodak. Računovodstveni i financijski aspekti obračuna i prijave poreza na dohodak.
OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOBIT. Obilježja poreza na dobit. Institucionalni okvir obračuna i prijave poreza na dobit. (Zakon i Pravilnik o porezu na dobit, Pravilnik o amortizaciji.) Planiranje poreza na dobit. Obveznici poreza na dobit. Utvrđivanje osnovice poreza na dobit. Utvrđivanje privremenih i stalnih razlika i njihovih poreznih učinaka. Računovodstveno iskazivanje privremenih razlika. Računovodstveni i financijski aspekti obračuna i prijave poreza na dobit.
OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST. Obilježja poreza na dodanu vrijednost. Institucionalni okvir obračuna i prijave poreza na dodanu vrijednost (Zakon i Pravilnik poreza na dodanu vrijednost.) Predmet oporezivanja. Obveznici poreza na dodanu vrijednost. Računovodstveno i financijsko odnosno ekonomsko značenje pretporeza. Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze. Zakonske evidencije za obračun i prijavu poreza na dodanu vrijednost. Prijava poreza. Računovodstveni i financijski aspekti obračuna i prijave poreza na dodanu vrijednost.
SPECIFIČNOSTI POSEBNIH POREZA. Obilježja i vrste posebnih poreza. Institucionalni okvir obračuna i prijave posebnih poreza. Računovodstveni i financijski aspekt posebnih poreza.