Ekonomski fakultet - Zagreb
Znanstveni i stručni skupovi

3. konferencija o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: "Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi"


3. konferencija o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana - Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi


Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedya 6, dvorana 3

Vrijeme održavanja: četvrtak, 10. studenog 2011., od 9 do 14 sati

Prijava za sudjelovanje: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEYyUk8tT1pTN1FjY05UdTk4aWdoS1E6MA

Rok za prijavu: utorak, 8. studenog 2011.

Kotizacija: 
Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi 500,00 HRK + PDV (ukupno 615,00 HRK).
Plaćanje kotizacije molimo izvršiti na žiro račun Ekonomskog fakulteta u Zagrebu broj: 2360000-1101351242, poziv na broj 0065980.
Kotizaciju ne plaćaju zaposlenici tijela državne uprave, nezavisnih saborskih agencija, akademskih institucija, suci te studenti.
Potvrdu o plaćanju poslati na 3konfptn@efzg.hr najkasnije do 8. studenog 2011.

Više informacija može se dobiti na 3konfptn@efzg.hr


PROGRAM

08:30-09:00 Registracija

09:00-09:20 Otvaranje konferencije
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Katedra za pravo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, prodekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, pročelnik Katedre za pravo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Boris Cota, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

I. dio
Moderator: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

09:20-09:50
Nadležnost tijela za zaštitu tržišnog natjecanja: aktualni prijepori
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

09:50-10:20
Kartelni sporazumi i usklađeno djelovanje: kada je paralelno ponašanje poduzetnika nezakonito?
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10:20-10:50
Kriteriji za izricanje kazneno-upravnih mjera: novine u hrvatskom zakonodavstvu
Goranka Marušić Kontent, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

10:50-11:20
Nadzor koncentracija poduzetnika: novine u hrvatskom zakonodavstvu
Mladen Cerovac, zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

11:20-12:00 Stanka

II. dio
Moderator: prof. dr. sc. Hana Horak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12:00-12:30
Vertikalni sporazumi: novine u hrvatskom zakonodavstvu
Vesna Patrlj, članica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

12:30-13:00
Ugovori o isključivoj distribuciji i poduzetnici s tržišnim udjelom većim od 30%
Mr. sc. Marijana Liszt, odvjetnica

13:00-13:30
Odbijanje poslovanja kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja
Boris Porobija, odvjetnik

13:30-14:00
Kazna zatvora za kaznena djela protiv slobode tržišnog natjecanja u hrvatskom pravu de lege ferenda
Ivan Tot, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14:00 Zatvaranje konferencije

Konferencija se održava u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa br. 067-0671442-1439 (Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici; voditelj projekta: dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman)