Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Financijski menadžment

Predavač:  prof.dr.sc. Silvije Orsag, izv. prof.dr.sc.Lidija Dedi, izv. prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić

Opis kolegija:  Uvod u upravljanje financijama poduzeća. Oblik poduzeća. Financijska okolina poduzeća. Kategorijalni aparat
upravljanje financijama poduzeća. Vremenska vrijednost novca. Osnove vrednovanja – međuovisnost rizika i nagrade. Budžetiranje kapitala. Izbor optimalnog investicijskog projekta. Projekcija novčanih tokova investicijskog projekta. Dugoročno financiranje. Vanbilančno financiranje. Struktura kapitala i politika dividendi. Financijska analiza i planiranje.