Ekonomika internog tržišta kapitala

Predavač: Doc. dr. sc. Martina Sopta


Opis kolegija 
 
Kolegij je namijenjen studentima koji žele steći znanja iz napredne mikroekonomike (ekonomiju razmjera, krivulju učenja, ekonomiju obuhvata) čiji su ekonomski učinci doveli do potrebe izgradnje mehanizma interne alokacije kapitala unutar tvrtke odnosno do etabliranja instituta internog tržišta kapitala. Kolegij omogućava primijeniti alate odlučivanja za interno tržište kapitala (ciljevi, vrijeme, stanje informacija) u situacijama odlučivanja (aktualno razdoblje uz sigurnost, aktualno razdoblje uz nesigurnost, buduće razdoblje uz sigurnost, buduće razdoblje uz nesigurnost) uz izbor prikladnih podloga odlučivanja (zatečeno, preinačeno, novoizgrađeno). Posebna pažnja će se posvetiti rješenju problema kroz efikasnije financijsko odlučivanje u poslovanju globalnih korporacija kroz spoznaju i primjenu internog tržišta kapitala. Mogućnost definiranja učinaka međunarodnog poslovanja korporacije na interno tržište kapitala: konverzijska, transakcijska i ekonomska izloženost; upravljanje izloženošću (izravno i neizravno), te improvizacija organizacijskog položaja internog tržišta kapitala.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • stvaranje svijesti o internom tržištu kapitala kao vitalnom mehanizmu unutarnjeg funkcioniranja korporacije, te njegove povezanosti i međudjelovanja s ostalim mehanizmima interne koordinacije
 • usvajanje aplikacijskih alata s ciljem harmonizacije i regulacije internih tijekova kapitala u uvjetima rizika
 • razvoj vještina analize dinamičke harmonizacije rasta korporacijskih subjedinica
 • kritičko promišljanje o procjenama rizika rutina internog sustava alokacije kapitala
 • usvajanje novih i naprednih znanja iz područja upravljačke ekonomike
 
 
Ishodi učenja
 
 • dublje razumijevanje međuovisnosti pojedinih mehanizama interne koordinacije unutar korporacije
 • pronalaženje skrivenih troškova i koristi pojedinih tipova i razina menadžera, te interferencije utjecajnih faktora
 • dublje razumijevanje međuovisnosti interne alokacije kapitala, ekonomije razmjera te ekonomije obuhvata što sve vodi realizaciji generičkih strategija rasta korporacija
 • spoznati uvjete učinkovitosti interne alokacije kapitala, te izvore koji mogu dovesti do neučinkovitog funkcioniranja internog tržišta kapitala
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na rast i interni razvoj korporacija
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • analize slučajeva na domaćem i svjetskom tržištu
 • izrada slučajeva na temelju individualnog ili grupnog istraživačkog rada