Upravljanje kvalitetom

Predavač: Prof.dr.sc. Tonći Lazibat


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je razmatranje i razumijevanje teorijskih okvira i koncepata upravljanja kvalitetom u cilju stjecanja naprednih aplikativnih znanja i kompetencija za upravljanje kvalitetom u suvremenim uvjetima poslovanja. Polaznici će se upoznati s povijesnim razvojem i konceptima kvalitete, različitim modelima i pristupima upravljanju sustavima kvalitete, izazovima i suvremenim dostignućima u razvoju sustava kvalitete i modela poslovne izvrsnosti. Posebno će se razmatrati izazovi razvoju i unaprjeđenju kvalitete u uvjetima globalizacije i digitalizacije te važnost kulture kvalitete u realizaciji strateških ciljeva sustava upravljanja kvalitetom.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu zadovoljstva i lojalnosti korisnika u cilju postizanja poslovne izvrsnosti i održive konkurentske prednosti
 • strateško i kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, odabiru i primjeni metoda i alata za upravljanje kvalitetom u različitim kontekstima
 • vrednovanje i analiza načela upravljanja kvalitetom u razvoju kulture kvalitete
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u području upravljanja kvalitetom
 
 
Ishodi učenja
 
 • identificirati, primijeniti i kritički argumentirati strategije poduzeća za oblikovanje sustava upravljanja kvalitetom
 • odabrati i primijeniti konkretne metode istraživanja zadovoljstva i lojalnosti korisnika
 • klasificirati, ocijeniti i primijeniti različite alate i metode za upravljanje kvalitetom u cilju postizanja poslovne izvrsnosti
 • kritički evaluirati kvalitetu objavljenih istraživanja iz područja upravljanja kvalitetom te njihov utjecaj i važnost za praksu
 • prezentirati, argumentirati i primijeniti načela upravljanja kvalitetom i njihovu ulogu u razvoju kulture kvalitete
 • valorizirati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na strategije i pristupe upravljanju kvalitetom
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci