Prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Ime i prezime
Tonći Lazibat
Kabinet
14
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 11:00
  • Ponedjeljak: 16:00 - 17:00
Biografija
Prof.dr.sc. Tonći Lazibat rođen je u Dubrovniku 1965. godine  gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, redoviti studij smjer Međunarodna razmjena 1990. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Studij je završio s prosječnom ocjenom 4.21. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine na postdiplomskom studiju Marketing u međunarodnoj razmjeni. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1996. godine na temu Strategija izvoza Republike Hrvatske i stečenu diplomu o doktoratu znanosti nostrificirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine.

Po završenom diplomskom studiju 1990 godine zapošljava se u poduzeću Dubrovkinja OUR vanjska trgovina u Dubrovniku i po obavljenom pripravničkom stažu 1991. godine postaje referent vanjske trgovine. 1993. Godine postaje rukovoditelj predstavništva Dubrovkinje trade d.d. u Zagrebu, a 1995. Godine direktor vanjske trgovine i veleprodaje u istom poduzeću.

U listopadu 2000. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je u studenom 2003. godine, u redovitog profesora u svibnju 2007. godine, te u redovitog profesora u trajnom zvanju u lipnju 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno se usavršavao na vodećim američkim sveučilištima, Harvard University i Sloan School of Management – MIT, ovlašteni je menadžer kvalitete i predavač za sustave kvalitete prema shemi Europske organizacije za kvalitetu (EOQ) i  Lead auditor za sustave upravljanja kvalitetom.

Nositelj je i izvođač na kolegijima Upravljanje kvalitetom, Međunarodno poslovanje, Robne burze, Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit, Upravljanje kvalitetom u zdravstvu, Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga.

Mentor je na više od četiri stotine diplomskih radova, više od devedeset znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, te deset doktorskih disertacija.

Autor je i koautor više od sto publikacija (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost – Business Excellence, te član uredništva u četiri časopisa. Recenzirao je brojne knjige i  voditelj je i istraživač  na više od dvadeset znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata.

Za svoj znanstveni rad dobio je nagradu Mijo Mirković (2005.), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te za rad na području kvalitete nagradu Hrvatskog društva menadžera kvalitete (2011), kao i brojna druga priznanja i zahvalnice.

Član je udruženja EAIR – The Europien Higher Education societiy, Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Međunarodne  trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska) i IRCA _ Međunarodnog registra certificiranih auditora (lead auditor za sustave upravljanja kvaltetom).

Gostujući je profesor u zvanju redovitog profesora   Ekonomije u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku ,na Sveučilištu u Zadru, Odjelu ekonomije i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu . 2011. godine izabran je za počasnog profesora na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini.

Obnaša i obnašao je brojne odgovorne  dužnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2014 je na dužnosti prorektora za  poslovanje Sveučilišta u Zagrebu U dva mandata bio je dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta U Zagrebu (2010.-2014.), Dva mandata pročelnik Katedre za trgovinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu  (2006-2010), voditelj stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2004.2008). Utemeljitelj je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost.  Obnašao je i  druge odgovorne dužnosti, član matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja, područje društvenih znanosti, polje ekonomija (2009-2013), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog  bolničkog centra Zagreb (2010.-2013), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (2010.-2012.) i predsjednik upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava (2012.2013.). Bio je član nadzornog odbora, Zagrebačke burze (2010.-2011.) i Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije (2011.- 2012.)

Prof.dr.sc. Tonći Lazibat redoviti je član i pročelnik Sekcije za ekonomiku i pravo u prometu Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Piše i govori engleski jezik i služi se njemačkim jezikom. Po nacionalnosti je Hrvat. Oženjen je i otac dvije kćeri. Hobi: poezija i truba.