Monetarna politika i analiza

Predavač: Prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, prof.dr.sc. Marijana Ivanov


Opis kolegija
 
Studenti će biti upoznati s međuovisnošću realne i monetarne ekonomije. Analizirat će se ciljevi, instrumenti i specifičnosti pojedinih monetarnih sustava s posebnim naglaskom na Europsku uniju. Poseban naglasak će biti na analizi strukture bilanci Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka, kanala kreiranja primarnog novca, izvora promjene novčane mase te strukture monetarnih agregata. Na temelju toga prezentirat će se način funkcioniranja transmisijskog mehanizma monetarne politike u kratkom i dugom roku. Analizirat će se suvremene nestandardne mjere monetarne politike te njene mogućnosti u poticanju gospodarskog rasta i rasta zaposlenosti u uvjetima niskih kamatnih stopa.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz monetarne politike i analize
 • kritičko promišljanje o ulozi monetarne politike u izabranim gospodarskim sustavima
 • razvoj znanja i kompetencija za analizu bilanci središnjih banaka i kanala kreiranja primarnog novca
 • stjecanje sposobnosti za izbor adekvatnih instrumenata monetarne politike za ispravljanje ekonomskih neravnoteža
 • razvoj kompetencija za provođenje monetarne analize te kreiranje i implementaciju mjera monetarne politike
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj različitih čimbenika iz okruženja kreiranje i provođenje monetarne politike
 • vrednovati različite monetarne teorije i identificirati njihove prednosti i slabosti
 • kritički evaluirati različite intermedijarne ciljeve monetarne politike i njihovu ulogu u transmisiji mjera monetarne politike
 • ocijeniti mogućnosti i ograničenja monetarne politike u poticanju gospodarskog rasta i rasta zaposlenosti u različitim monetarnim sustavima
 • koristiti metodologiju monetarne analize pri ocjeni primjernosti pojedinih instrumenata monetarne politike
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva