Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   
OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                               
Nositelj(i)                                              Broj sati     Bodovi
Suvremeni trendovi u međunarodnoj razmjeni                       prof. dr. sc. Vlatka Bilas 30 6
Konkurentnosti i komparativne prednosti Hrvatske doc.dr. sc. Sanja Franc 30 6
Financiranje izvoza i inozemnih projekata prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 30 6
Menadžment u međunarodnom poslovanju prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
doc. dr. sc. Najla Podrug
30 6
Ukupno bodova:  24
 

 

IZBORNI KOLEGIJI  (treba položiti 5 od 10)        

        Nositelj(i)                                            Broj sati    Bodovi 
Računalno modeliranje međunarodne trgovine        doc. dr. sc. Mile Bošnjak

      20

4
Održivi razvoj i konkurentnost
       prof. dr. sc. Vlatka Bilas
       doc. dr. sc. Sanja Franc
20 4

Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni

       doc. dr. sc. Zoran Wittine
20 4
Institucionalna infrastruktura izvoza
       prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
       prof. dr. sc. Alen Stojanović
20 4

Konkurentni porezni sustavi

       izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
20 4

Korporacijske marketinške strategije

       prof. dr. sc. Jurica Pavičić
20 4
Međunarodne investicije
       
       prof. dr. sc. Božo Matić
       doc. dr. sc. Sanja Franc
20 4

Strateško poduzetništvo
       prof. dr. sc. Marko Kolaković 20 4
Poduzetništvo i izvoz

        prof. dr. sc. Vlatka Bilas

20 4
Vanjska trgovina i gospodarski rast         prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
        doc. dr. sc. Hrvoje Jošić
20 4
 
  Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija):

20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Međunarodna ekonomija prof. dr. sc. Ljubo Jurčić                                   
Međunarodno poslovanje prof. dr. sc. Božo Matić
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina 
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić