Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Institucionalna infrastruktura izvoza

Predavač: prof.dr.sc. Ljubo Jurčić, prof.dr.sc. Alen Stojanović

Opis kolegija: Faktori izvoza, izvozni proizvod, determinante nacionalne konkurentnosti.Izvozna infrastruktura: Institucionalna infrastruktura. Institucionalna infrastruktura financijske podrške izvozu. Oblici financiranja izvoza. Izvori financiranja izvoza. Oblici, tehnike i procedure financiranja. Financiranje izvoza u Hrvatskoj.