Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Korporacijske marketinške strategije

Predavač: prof.dr.sc. Jurica Pavičić

Opis kolegija: Analiza marketinškog okruženja (PESTLE, SWOT) na izvoznim/međunarodnim tržištima. Analiza konkurenata - učenje iz marketinškog okruženja: benchmarking. Proces strateškog planiranja. Stratics model. Formulacija i razvoj strategije. Misija, usmjerenost i ciljevi. Marketinške odluke na izvoznim/međunarodnim tržištima. Istraživanje globalnog tržišta. Segmentacija, odabir ciljnog segmenta i pozicioniranje na globalnom tržištu. Marketinški splet na izvoznim tržištima: proizvod, cijena, distribucija, promocija. Plan marketinga. Marketinška/tržišna evaluacija izvoznih poslova.