Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                                                   
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Upravljanje marketingom u neprofitnom sektoru prof. dr. sc. Jurica Pavičić 30 6
Marketinška istraživanja u neprofitnom sektoru prof. dr. sc. Jurica Pavičić
izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić
30 6
Marketinška komunikacija u neprofitnom sektoru izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić 30 6
Odnosi s javnostima neprofitnog sektora prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)                                    

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Okruženje marketinga neprofitnih organizacija prof. dr. sc. Jurica Pavičić 20 4
Upravljanje i vođenje neprofitnih organizacija prof. dr. sc. Nikša Alfirević 20 4
Marketing odnosa u neprofitnom sektoru prof. dr. sc. Marcel Meler 20 4
Pravno okruženje i djelovanje neprofitnih organizacija prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Upravljanje marketinškim projektima u neprofitnom sektoru prof. dr. sc. Jurica Pavičić
prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
20 4
Teorija i praksa pregovaranja prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Civilno društvo i društvena odgovornost poduzeća

prof. dr. sc. Gojko Bežovan

20 4
Partnerstva profitnog i neprofitnog sektora prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić 20 4
Financijsko upravljanje i računovodstvo organizacija u neprofitnom sektoru prof. dr. sc. Vinko Barić
prof. dr. sc. Vesna Vašiček
20 4
Kvaliteta i unapređenje djelovanja neprofitnih organizacija prof. dr. sc. Tonći Lazibat 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Marketing                                                                              prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Strategija marketinga prof. dr. sc. Jurica Pavičić                                                        
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić