Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Marketinška istraživanja u neprofitnom sektoru

Predavač: prof.dr.sc. Jurica Pavičić, doc.dr.sc. Goran Vlašić

Opis kolegija: Uloga marketinških istraživanja i marketinškog informacijskog sustava u djelovanju neprofitnih organizacija. Cost-benefit analiza primjene marketinških istraživanja unutar organizacije i putem outsourcinga. Strukturiranje i implementacija MIS-a u organizaciji. Svrha – problem i ciljevi marketinških istraživanja. Izvori, vrste i metode istraživanja. Razvoj instrumenata istraživanja. Uzorkovanje. Suvremeni načini interpretiranja i prezentacije rezultata istraživanja.