Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Ponašanje potrošača i marketinška komunikacija

Predavač:  prof.dr.sc. Sunčana Piri Rajh

Opis kolegija: Perspektive ponašanja potrošača. Čimbenici okruženja i ponašanje potrošača: Kulturni i kroskulturni utjecaji, potkulture, društveni staleži, referentne grupe i obitelj. Afektivni i kognitivni čimbenici u ponašanju potrošača: potrošačevo znanje o proizvodu i uključenost, pažnja i razumjevanje, stavovi i namjera, proces uvjetovanja i učenja, proces donošenja odluke o kupovini. Ponašanje potrošača i strategije: strategije marketinške komunikacije. Segmentiranje i pozicioniranje marke. Utjecaj specifičnosti potrošača na definiranje strategije marketinške komunikacije.