Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Važne obavijesti

Važna obavijest za studente prijelaznike

Studenti koji su izvršili prijelaz s predbolonjskog poslijediplomskog znanstvenog studija Poslovno upravljanje - MBA upisom na bolonjski poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje - MBA, imaju pravo završetka studija na teret uplaćene školarine u roku od četiri godine od dana upisa na studij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rokovi za završetak studija dostupni su i na stranici - https://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/rok-za-zavrsetak-studija-novo/22366

*****
 
Zbog odlaska prof. dr. sc. Vinka Belaka u mirovinu, od 1.10.2019., kolegij Menadžment profitnih centara više se ne izvodi. 
Polaganje ispita iz ovog kolegija za sve studente koji su kolegij odslušali, ali ga još nisu položili, moguće je kod izv. prof. dr. sc. Ivane Marić

*****