Uvjeti doktorandima za objavu znanstvenog rada

 
Uvjeti doktorandima vezani uz objavu znanstvenog rada u obliku objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (vrijede za generacije upisane do akademske godine 2019./2020.)

A) Ispunjavanje uvjeta objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu (priznaju se radovi s do tri autora)

Uvjet je definiran Pravilnikom o poslijediplomskim sveučilišnim studijima na Ekonomskom fakultetu – Zagreb:
„Doktorand je obvezan prije obrane doktorskog rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan znanstveni rad u uglednom međunarodnom ili domaćem znanstvenom časopisu za znanstveno područje znanosti na koje se odnosi doktorski rad, tematski vezan za doktorsko istraživanje (u kojem je jedini ili jedan od glavnih autora). Svaki rad, osim uz odgovarajuće obrazloženje (na primjer ravnopravno suautorstvo), može kvalificirati samo jednog doktoranda.“ (Članak 7. stavak 3. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima na Ekonomskom fakultetu-Zagreb; dostupan na sustavu Merlin).

Prilikom predaje članka u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz članak je potrebno dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće:
 • ime(na) i prezime(na) autora članka,
 • naslov članka,
 • naziv međunarodno priznatog znanstvenog časopisa,
 • godina izdanja i izdavač časopisa,
 • brojevi stranica časopisa na kojima je objavljen članak,
 • baza(e) u kojoj(ima) se časopis referira,
 • podaci o uredničkom odboru časopisa,
 • informacije o primijenjenom postupku recenzije.
 
B) Ispunjavanje uvjeta sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (priznaju se radovi tematski vezani za doktorsko istraživanje i s do tri autora; u slučaju više od jednog autora, doktorand mora biti jedan od glavnih autora; rad kvalificira jednog autora)
Prilikom predaje rada objavljenog u zborniku radova s konferencije u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz rad potrebno je dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće:
 • ime(na) i prezime(na) autora rada,
 • naslov rada,
 • naziv, datum i mjesto održavanja međunarodne konferencije,
 • godina izdanja i izdavač zbornika konferencije (oznaka službene web stranice organizatora konferencije),
 • brojevi stranica zbornika na kojima je rad objavljen,
 • baza(e) u kojoj(ima) se zbornik referira,
 • podaci o programskom odboru,
 • informacije o primijenjenom postupku recenzije te
 • ostali relevantni podaci koji se odnose na ispunjavanje uvjeta doktoranada.
 
Upućivanje dopisa Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 
Nakon što je doktorandu prihvaćena tema doktorskog rada na sjednici Fakultetskog vijeća te su stečeni uvjeti iz prethodnih točki (objave radova), polaznik doktorskog studija piše kratki dopis Odboru za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u kojem navodi tražene informacije i prilaže dokaz o objavljenom znanstvenom radu (osim znanstvenog rada potrebno je kopirati naslovnicu časopisa/zbornika, stranicu na kojoj su navedene informacije o uredničkom odboru i postupku recenzije te sadržaj, iz čega je vidljivo da je doktorandov znanstveni rad objavljen u tom broju/zborniku).
 
Doktorandi koji imaju obvezu ispunjavanja oba uvjeta (objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije), dokaze o ispunjenim uvjetima donose zajedno, odnosno, Odbor će razmatrati oba uvjeta na jednoj sjednici.
 
Dopis Odboru za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije te znanstveni radovi i svi potrebni materijali dostavljaju se u Referadu za poslijediplomske studije u originalu, vlastoručno potpisani i skenirani u .pdf formatu elektroničkom poštom djelatnici Referade za poslijediplomske studije, gđi Sanji Šantek, mag. iur. (ssantek@efzg.hr) i to najkasnije do datuma određenog za prikupljanje materijala za pojedinu sjednicu Odbora za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije (Plan održavanja sjednica dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.efzg.unizg.hr/plan_sjednica_Odbora).
 
Na sustavu Merlin objavljeni su primjeri dokumenata za upućivanje dopisa Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
 

Uvjeti doktorandima vezani uz objavu znanstvenog rada u obliku objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (vrijede za generacije upisane od akademske godine 2020./2021.)

A) Ispunjavanje uvjeta objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu (priznaju se radovi s do tri autora)

Uvjet je definiran Pravilnikom o poslijediplomskim sveučilišnim studijima na Ekonomskom fakultetu – Zagreb:
„Doktorand je obvezan prije obrane doktorskog rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan znanstveni rad u uglednom međunarodnom ili domaćem znanstvenom časopisu za znanstveno područje znanosti na koje se odnosi doktorski rad, tematski vezan za doktorsko istraživanje (u kojem je jedini ili jedan od glavnih autora). Svaki rad, osim uz odgovarajuće obrazloženje (na primjer ravnopravno suautorstvo), može kvalificirati samo jednog doktoranda.“ (Članak 7. stavak 3. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima na Ekonomskom fakultetu-Zagreb)
 

Odlukom Ekonomskog fakulteta – Zagreb od 17. prosinca 2019. godine, a koja se primjenjuje od akademske godine 2020./2021., pobliže je određen način evaluacije ispunjavanja uvjeta objave znanstvenog rada u obliku objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

Odluku o načinu evaluacije ispunjavanja uvjeta objave znanstvenog rada u obliku objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

U skladu s gore navedenom Odlukom, priznaju se samo znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka u skladu s Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja („Narodne novine“, broj 28/2017)., odnosno znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u sljedećim bazama podataka:
 1. WoSCC, Scopus i EconLit (znanstveni radovi prve skupine u znanstvenom području društvenih znanosti, polju „Ekonomija“ - a1),
 2. PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze (znanstveni radovi druge skupine - a2).
Prilikom predaje članka u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz članak je potrebno dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće:
 • ime(na) i prezime(na) autora članka,
 • naslov članka,
 • naziv međunarodno priznatog znanstvenog časopisa,
 • godina izdanja i izdavač časopisa,
 • brojevi stranica časopisa na kojima je objavljen članak,
 • baza(e) u kojoj(ima) se časopis referira,
 • podaci o uredničkom odboru časopisa,
 • informacije o primijenjenom postupku recenzije
 • potvrdu o zastupljenosti časopisa u bazama (broj u kojem je rad objavljen) ili zastupljenosti zadnjeg broja časopisa ako je rad prihvaćen za objavljivanje, a koju izdaje Knjižnično dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

B) Ispunjavanje uvjeta sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (priznaju se radovi tematski vezani za doktorsko istraživanje i s do tri autora; u slučaju više od jednog autora, doktorand mora biti jedan od glavnih autora; rad kvalificira jednog autora)

Prilikom predaje rada objavljenog u zborniku radova s konferencije u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz rad potrebno je dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće:
 • ime(na) i prezime(na) autora rada,
 • naslov rada,
 • naziv, datum i mjesto održavanja međunarodne konferencije,
 • godina izdanja i izdavač zbornika konferencije (oznaka službene web stranice organizatora konferencije),
 • brojevi stranica zbornika na kojima je rad objavljen,
 • baza(e) u kojoj(ima) se zbornik referira,
 • podaci o programskom odboru,
 • informacije o primijenjenom postupku recenzije te
 • ostali relevantni podaci koji se odnose na ispunjavanje uvjeta doktoranda.

Upućivanje dopisa Odboru za doktorske studije
Nakon što je doktorandu prihvaćena tema doktorskog rada na sjednici Fakultetskog vijeća te su stečeni uvjeti iz prethodnih točki (objave radova), polaznik doktorskog studija piše kratki dopis Odboru za doktorske studije u kojem navodi tražene informacije i prilaže dokaz o objavljenom znanstvenom radu (osim znanstvenog rada potrebno je kopirati naslovnicu časopisa/zbornika, stranicu na kojoj su navedene informacije o uredničkom odboru i postupku recenzije te sadržaj, iz čega je vidljivo da je doktorandov znanstveni rad objavljen u tom broju/zborniku).
 
Doktorandi koji imaju obvezu ispunjavanja oba uvjeta (objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije), dokaze o ispunjenim uvjetima donose zajedno, odnosno, Odbor će razmatrati oba uvjeta na jednoj sjednici.

Dopis Odboru za doktorske studije te znanstveni radovi i svi potrebni materijali dostavljaju se u Referadu za studente poslijediplomskih studija u originalu, vlastoručno potpisani i skenirani u .pdf formatu elektroničkom poštom gđi Sanji Šantek, mag. iur. (ssantek@efzg.hr) i to najkasnije do datuma određenog za prikupljanje materijala za pojedinu sjednicu Odbora za doktorske studije (Plan održavanja sjednica dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.efzg.unizg.hr/plan_sjednica_Odbora).
 
Na sustavu Merlin objavljeni su primjeri dokumenata za upućivanje dopisa Odboru za doktorski studij.