Upisi studenata na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku

Svi prijavljeni kandidati za upis na Diplomske sveučilišne studije ostvarili su pravo upisa na željeni smjer.
 
Upisi studenata na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku održat će se u subotu, 10. listopada 2020.
 
Predaja upisnih materijala i dokumenata biti će na ulazu na Fakultet u 09:00 sati.
 
Smjerovi: Management , Managerial Informatics, Marketing, Trade and International Business i Economics.
 
Studenti nisu dužni obaviti upis putem studomata, već će isti obaviti referenti u Studentskoj referadi.


VAŽNO!
SVI STUDENTI KOJI NE PRISTUPE UPISU U GORE NAZNAČENO VRIJEME GUBE PRAVO UPISA!
 
 
Studenti na studijskom smjeru Management , Managerial Informatics, Trade and International Business, Economics  plaćaju studentsku participaciju u visini od 28.000,00 kuna.
 
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
Uplatu izvršiti na
Poziv na broj – OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upis akademske 2020./2021.godine
 
Za upis je potrebno predati sve dokumente (Potvrda o završetku odgovarajućeg  studija, Izvadak ocjena, Domovnicu, Rodni list i upisni materijal koji će studentima biti dostavljen na mail) i priložiti dvije slike 4 x 6 cm:
- Komplet upisnog materijala – biti će podijeljen svim studentima na samom upisu
- Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na
- Poziv na broj – 661527 - OIB kandidata (OBAVEZNO)
- Opis plaćanja – upisni materijal

Pregled važnih datuma - diplomski sveučilišni studiji (LINK)