Važni datumi - diplomski sveučilišni studiji

Važni datumi - diplomski sveučilišni studiji

PREGLED VAŽNIH DATUMA *

Postupci prijave i rangiranja kandidata te upisa studenata na diplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku odvijaju se na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb prema sljedećem rasporedu:


Prijave: 
od 01.10.2024. do 09.10.2024. studenti predaju molbu putem Urudžbenog ureda (nasuprot recepcije) - u vrijeme radnog vremena za studente (od 09 do 13 sati)

Uz molbu studenti predaju sljedeće dokumente:

- Diplomu/Potvrdu o završetku odgovarajućeg studija,
- Rješenje ureda za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije  
  stečene u inozemstvu i priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu, a       
  u  svrhu nastavka studija u Republici Hrvatskoj, ili Potvrdu da je postupak za
  akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenut (samo za
  studente koji su preddiplomski sveučilišni studij završili van RH),
- Izvadak ocjena,
- Domovnicu,
- Rodni list,
- Dokaz o uplati za rangiranje na iznos od 53,09 eura.


Objava rezultata inicijalnog rangiranja
10.10.2024. do 12 sati
 
Prigovor na rezultate inicijalnog rangiranja: 
10.10.2024. od 12 do 13 sati u Urudžbenom uredu

Objave konačnih lista rangiranja
10.10.2024. do 15 sati
 
Upisi studenata po osnovi inicijalnog rangiranja: 
11.10.2024. u 9 sati po rasporedu koji će biti naknadno objavljen
 

Napomena: Svi studenti koji krivo unesu prosjek ocjena gube upisno mjesto i nakon toga odabir smjera obavljaju po principu gdje je ostalo mjesta u kvoti putem zamolbe.

* Ekonomski fakultet - Zagreb zadržava pravo promjene termina upisa studenata. Stoga je potrebno pratiti informacije na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb gdje će se pravovremeno ažurirati podaci.