Pravo upisa i potrebni dokumenti

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

Pravo na upis
 imaju kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi Središnjeg prijavnog ureda (SPU) Agencije za znanost i visoko obrazovanje te koji su dobili upisni broj.

Za upis studenata na integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija,
 • Izvanredni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija,
 • Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane,
 • Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija,
 • Izvanredni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija.

Za upis studenata na Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business,
 • Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business,
 • Redoviti preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business za strane državljane.

Za upis studenata na Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics,
 • Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics,
 • Redoviti preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics za strane državljane.

Za upis studenata na Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i financije,
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i financije,
 • Redoviti preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Trgovinsko poslovanje,
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Trgovinsko poslovanje,
 • Redoviti preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Turističko poslovanje,
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Turističko poslovanje.

Upisi studenata na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija, Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics te Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija provest će se prema rasporedu koji se objavljuje na glavnoj internetskoj stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb tijekom srpnja (za ljetni upisni rok), odnosno rujna (za jesenski upisni rok). Za upis je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Potvrda o plaćanju upisnine,
 2. Potvrda o plaćanju školarine i 
 3. Slika 4x6 cm.
Budući da će se upisi organizirati online, sve navedene dokumente trebat će skenirati i poslati kroz aplikaciju.