Pravo upisa i potrebni dokumenti

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

Pravo na upis
 imaju kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi Središnjeg prijavnog ureda (SPU) Agencije za znanost i visoko obrazovanje te koji su dobili upisni broj.

Za upis studenata na integrirane prijediplomske i diplomske sveučilišne studije ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija,
 • Izvanredni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija,
 • Redoviti integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane,
 • Redoviti integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija,
 • Izvanredni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija.

Za upis studenata na Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business,
 • Izvanredni prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business,
 • Redoviti prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business za strane državljane.

Za upis studenata na Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics,
 • Izvanredni prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics,
 • Redoviti prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics za strane državljane.

Za upis studenata na Prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija ustrojene su sljedeće rang liste:

 • Redoviti prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i financije,
 • Izvanredni prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i financije,
 • Redoviti prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Trgovinsko poslovanje,
 • Izvanredni prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Trgovinsko poslovanje,
 • Redoviti prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Turističko poslovanje,
 • Izvanredni prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Turističko poslovanje.

Upisi studenata na Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija, Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics te Prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija provest će se prema rasporedu koji se objavljuje na glavnoj internetskoj stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb tijekom srpnja (za ljetni upisni rok), odnosno rujna (za jesenski upisni rok). Za upis je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Potvrda o plaćanju upisnine,
 2. Potvrda o plaćanju školarine i 
 3. Slika 4x6 cm.
Budući da će se upisi organizirati online, sve navedene dokumente trebat će skenirati i poslati kroz aplikaciju.