Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Tko može upisati studij?

Na studij se upisuju samo kandidati koji su:

  • diplomirali na nekom sveučilišnom studiju, odnosno završili najmanje četverogodišnji sveučilišni studij za stjecanje visoke stručne spreme po starom, predbolonjskom programu (tzv. VSS),
  • završili sveučilišni diplomski studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u skladu s bolonjskom deklaracijom (ostvareno 300 ECTS bodova).

Na studij se upisuju samo kandidati s prosjekom većim od 3,5 odnosno s nižim prosjekom uz preporuke dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem je završen odgovarajući sveučilišni studij.

Za studente koji su završili studije izvan područja ekonomije otvorena je mogućnost polaganja ispita razlike iz makroekonomije, mikroekonomije, gospodarstva Hrvatske i urbane ekonomike i tržišta nekretnina. Odnosno razlikovnih ispita definiranih Pravilnikom o poslijediplomskom specijalističkom studiju.