Ekonomski fakultet - Zagreb
Produženje NATJEČAJA za upis na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2022./2023.

Produženje NATJEČAJA za upis na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2022./2023.

*Produžen je Natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske spcijalističke studije u akademskoj godini 2022./2023. do 15. prosinca 2022. godine.*


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET 
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u
akademskoj godini 2022./2023.
 
     
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

* UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA I PROJEKTIMA U KULTURI *


Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:

 
                  1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij. 
2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.
3. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika. 

Obrazac prijave nalazi se na poveznici.
 
 
Prijave se zaprimaju do 15. prosinca 2022. godine.
 
 
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
2. Prijepise ocjena sa svih razina studija
3. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 3,5)
5. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
6. Domovnicu – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana
7. Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih
8. Životopis
9. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
9. Kandidat koji preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za poslijediplomske studije
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA PDS“

 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno putem:  
- e-maila: ssantek@efzg.hrostrunje@efzg.hr ili nnimac@efzg.hr
- telefona: 01/238-3288; 01/238-3219; 01/238-3218

 
 - mrežne stranice poslijediplomskih specijalističkih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb:
https://www.efzg.unizg.hr/PDS