Kontakti
Voditeljica studija:
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
kabinet: B 301
tel: 01 238 3463
e-mail: dozretic@efzg.hr

Tajnik studija:
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare
kabinet: B 302
tel: 01 238 3305
e-mail: vskare@efzg.hr

Tajnica studija:
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat
Kabinet: B 303
Telefon: 01/2383-302
E-mail: shorvat@efzg.hr

Tajnica studija:
Branka Dropulić, mag. oec.
Kabinet: B 312
Telefon: 01/2383-309
E-mail: bdropulic@efzg.hr
 Referada za studente poslijediplomskih studija
- istočni ulaz u zgradu FakultetaPoštovani,


obavještavamo vas da Referada za studente poslijediplomskih studija zbog kolektivnog godišnjeg odmora
djelatnika Fakulteta 
neće raditi sa strankama u razdoblju od 22. srpnja do 23. kolovoza 2024. godine.
Sanja Šantek, mag. iur.
Telefon: 01/2383-288
E-mail: ssantek@efzg.hr

Ozana Strunje, mag. oec. 
Telefon: 01/2383-219
E-mail: ostrunje@efzg.hr

Nikolina Nimac 
Telefon: 01/2383-218
E-mail: nnimac@efzg.hr

     Radno vrijeme Referade za studente poslijediplomskih studija:
Ponedjeljak     11:00-13:00 
Utorak              15:00-18:00 
Srijeda             11:00-13:00 
Četvrtak          15:00-18:00 
Petak               11:00-13:00 

Brošura
doktorskog studija
Ekonomija i poslovna ekonomija

 
Prezentacija strukture
doktorskog studija
Ekonomija i poslovna ekonomija