Ekonomski fakultet - Zagreb
ŠKOLARINE I NAKNADE na poslijediplomskim specijalističkim studijima

ŠKOLARINE I NAKNADE na poslijediplomskim specijalističkim studijima

1. Školarine na poslijediplomskim specijalističkim studijima od akademske 2015./2016. godine

A/ ORGANIZACIJA (institucija ili poduzeće)
troškove školarine za polaznika plaća odjednom (u cijelosti), osim za studij Poslovno upravljanje - MBA za kojeg je školarina plativa u dvije rate. Organizacija u odluci za plaćanje školarine treba navesti:
- puni naziv organizacije, punu adresu i OIB organizacije,
- ime polaznika za kojeg plaća školarinu i naziv studija na kojeg se polaznik upisuje.

B/ POLAZNIK 
troškove školarine plaća odjednom ili u ratama ovisno o broju semestara u kojima se održavaju predavanja. Za studij Poslovno upravljanje - MBA školarina je plativa u tri jednake rate, dok je za sve ostale studije školarina plativa u dvije jednake rate. Uplata za pojedini semestar obavlja se prije početka semestra, a cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra.

Od akademske 2015./2016. godine na snazi su sljedeće visine školarina: 
 

Poslijediplomski specijalistički studij POZIVI NA BROJ –
OIB studenta
Visina školarine
1. Ekonomija energije i okoliša
2. Ekonomika Europske unije
3. Financijska analiza
4. Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
5. Financijske institucije i tržišta
6. Informatički menadžment
7. Kontroling
8. Lokalni ekonomski razvoj
9. Marketing neprofitnih organizacija
10. Marketinški menadžment
11. Međunarodna ekonomija i financije
12. Međunarodno poslovanje poduzeća
13. Menadžment prodaje
14. Menadžment trgovine
15. Menadžment turizma
16. Operacijska istraživanja i optimizacija
17. Organizacija i menadžment
18. Osiguranje i reosiguranje
19. Poduzetništvo i poduzetnički menadžment
20. Poslovni marketing
10340
1008
1015
1016
1025
1000
1033
1009
1001
1002
1011
1010
1013
1003
1004
1014
1005
1028
1029
1021
40.500,00 kn
21. Poslovno upravljanje – MBA
Voditelj studija - prof.dr.sc. D. Tipurić
Voditelj studija - prof.dr.sc. T. Vranešević
 
1006
1027
 
60.750,00 kn
22. Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
23. Računovodstvo i porezi
24. Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
25. Strategija i korporativno upravljanje
26. Strateško poduzetništvo
27. Sustavi upravljanja znanjem
28. Tržište nekretnina
29. Upravljačko računovodstvo i interna revizija
30. Upravljanje financijskim institucijama
31. Upravljanje izvozom
32. Upravljanje kvalitetom
33. Upravljanje marketinškom komunikacijom
34. Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi
35. Vodstvo
1017
1030
1031
1018
1019
-
10341
1020
1026
1023
1024
1012
10342
1032
40.500,00 kn
36. Interdisciplinarni PDS „Upravljanje ljudskim potencijalima“ 1035 42.000,00 kn

Napomena: Nakon svake uplate rate školarine potrebno je Referadi za poslijediplomske studije dostaviti dokaz o uplati (neovisno plaća li školarinu organizacija ili pojedinac). 
Ovim troškovima pridružuje se po 1.350 kuna za svaki razlikovni kolegij koji je polaznik dužan položiti ako nije slušao i polagao te kolegije na prethodnoj razini studija (neekonomisti ili ekonomisti koji mijenjaju smjer).

Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj PDS studija - vaš OIB


2. Naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima

Nakon proteka roka za završetak studija na teret uplaćene školarine student plaća naknadu koja se utvrđuje prema vrijednosti 1 ECTS boda. Vrijednost 1 ECTS boda iznosi 675 kuna.

Ostale naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima:
- Upisni materijal
Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj 661527 - vaš OIB

- Izdavanje duplikata ili prijepisa indeksa: 500,00 kn
- Izdavanje duplikata diplome: 220,00 kn
- Izdavanje duplikata dopunskih isprava: 220,00 kn
- Izdavanje prijepisa ocjena na hrvatskom jeziku: 150,00 kn
- Izdavanje prijepisa ocjena na engleskom jeziku: 225,00 kn
- Provjera vjerodostojnosti diplome: 150,00 kn

Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj 66158 - vaš OIB


- Troškovi promocije: 500,00 kn (izrada futrola i svečanih kapa te najam svečanih toga).              
Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj 661528 - vaš OIB

Od plaćanja naknada izuzeto je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište u Zagrebu.

Odluka o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima nalazi se na sljedećoj poveznici.