Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strateško vodstvo

Predavač: prof.dr.sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović

Sadržaj kolegija: Uvod u strateško vodstvo. Okolina, organizacija i strategija. Teorije strateškog vodstva. Konfiguracije strateškog vodstva. Proces strateškog vodstva. Donošenje strateških odluka. Vodstvo i tim vrhovnih menadžera.  Kompetencije strateškog vođe. Vođenje u vrijeme krize i promjena.