Prof. dr. sc. Josip Tica

Povratak na katedru
 Prof. dr. sc. Josip Tica
Ime i prezime
Josip Tica
Kabinet
211
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Srijeda: 15:00 - 17:00
Biografija
English version of the web page

Josip Tica je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine. Iste godine se zapošljava na radnom mjestu mlađeg asistenta i upisuje poslijediplomski studij “Politika privrednog razvoja” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad “Tranzicijski učinci na djelotvornost i makroekonomsku regulaciju hrvatskog stambenog tržišta” obranio je 2002. godine, a doktorsku disertaciju “Makroekonomska analiza realnog tečaja u tranzicijskim uvjetima hrvatskog gospodarstva” obranio je 2005. godine.
Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto Docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija 2006. g., Izvanrednog profesora 2011. g., a Redovitog profesora 2016. godine. Nositelj je predmeta Urbana ekonomika i Napredna makroekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Dobitnik je CEEPUS stipendije za boravak na Fachhochschule für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Eisenstadt, Austrija u 1998. g.. Kao ITEC stipendist boravio je 2001. g. na NISIET institutu, Hyderabad, Indija. Školsku godinu 2004/05. proveo je na Sveučilištu u Pittsburghu u SAD-u na preddoktorskoj Fulbright stipendiji kao gostujući istraživač. Nakon izbora u Docenta i Izvanrednog profesora zadržao je i proširio znanstvenu suradnju i dobio pozivna pisma za tri predavanja u SAD-u (Fort Hays State University, University of Pittsburgh, Fort Lewis College).
Pristupnik je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista i urednik Ekonomskog pregleda. Član je Odbora za financije i proračun u Hrvatskom Saboru. Obnašao je dužnosti člana Upravnog Vijeća REGOS-a i Visoke poslovne škole Zagreb, člana nadzornog odbora u Akademskom sindikatu, Državnim Nekretninama d.o.o., Croatia Osiguranju d.d., tajnika hrvatskog društva Fulbrajtovaca, člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora i člana Odbora za javna priznanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
Trenutno je voditelj projekta “Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Obnašao je dužnost mentora na projektu pod nazivom “Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku (SPIRITH)” kojeg financira European Stabilisation Fund. Obnašao je dužnost voditelja projekta “Implementacija stohastičko-dinamičke ekonomske analize i nelinearne ekonometrijske analize u nastavnom i istraživačkom radu“ kojeg je financirao Fond za razvoj Sveučilišta.
U časopisima indeksiranim u Web of science bazi podataka ima ukupno 17 radova citiranih 29 puta. Objavio je dvije znanstvene knjige, jedan sveučilišni udžbenik, kourednik je sveučilišnog udžbenika grupe 18 autora iz Gospodarstva Hrvatske, a kao koautor je sudjelovao u izradi tri sveučilišna udžbenika. Recenzent je u 11 domaćih i međunarodnih časopisa, glavni urednik je u Ekonomskom pregledu i član je uređivačkog odbora u časopisima Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics i Contemporary Economics.


Europass CV (HR)