Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Osnove poslovnog upravljanja

Predavač: prof.dr.sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić

Opis kolegija: Poduzeće i okruženje. Suvremeni menadžment. Temeljne vještine i funkcije menadžmenta. Osobine menadžera. Vođenje. Odnos menadžera i vođa. Odnos odlučivanja i menadžmenta.