Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Odnosi s javnošću

Predavač: prof.dr.sc. Ana Tkalac Verčič

Opis kolegija: Uvod u odnose s javnošću. Evolucija koncepta. Definiranje koncepta u praksi. Definiranje odnosa s marketingom. Definiranje dijelova funkcije. Razgraničenje odnosa s javnošću s publicitetom, oglašavanjem, upravljanjem poslovnim problemima, lobiranjem, odnosima s ulagačima, razvojem. Smještanje odnosa s javnošću u profesionalno okruženje. Opis poslova stručnjaka za odnose s javnošću. Broj i distribucija zaposlenih u odnosima s javnošću. Obrazovanje i priprema. Plaće. Smještanje odnosa s javnošću u organizacijsko okruženje. Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću. Teorije odnosa s javnošću. Proces upravljanja odnosima s javnošću. Definiranje problema (uloga istraživanja u strateškom planiranju, definiranje problema odnosa s javnošću, proces istraživanja, eksploratorne metode istraživanja, formalne metode istraživanja). Planiranje i programiranje (strateško promišljanje, strateško upravljanje, sastavljanje programa, planiranje provođenja programa). Akcija i komunikacija (akcijska komponenta strategije, komunikacijska komponenta strategije, implementacija strategije). Evaluacija programa (definiranje mjerljivih rezultata, razine programske evaluacije, interpretacija i primjena rezultata evaluacije).