Obavijesti studentima

O B A V I J E S T

Do daljnjeg zamjena za tajnicu Katedre je gosp. Nikola Sambolić u vremenu rada za studente od 12 – 14 sati, u kabinetu B114.


O B A V I J E S T - stručna praksa

Odlukom Katedre za financije, od 01.10. 2019. godine mentorstvo stručne prakse na preddiplomksom stručnom studiju "Računovodstvo i financije" preuzima doc.dr.sc. Maja Mihelja Žaja. 

Javne financije - Važno

Prema odluci Katedre, donijete na sjednici 21.02.2011. godine, tzv. "stare studente" na kolegiju Javne financije, ispitivat će izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović.