Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Konzultacije se do daljnjeg u pravilu provode putem maila i Google Meet-a na kojima se može dogovoriti sastanak na Fakultetu. 

Upute za prijavu i pisanje seminarskih, završnih i diplomskih radova